Bảo tồn khu phố Pháp: Có những việc rất đơn giản, không tốn kém

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Để bảo tồn những giá trị kiến trúc, không gian đô thị của khu phố Pháp, có những việc làm đòi hỏi sự công phu, tốn kém về kinh phí, phức tạp trong quá trình thực hiện, nhưng cũng có những việc rất đơn giản, có thể làm ngay, không cần đến những khoản chi phí lớn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=108987