Báo Thanh Niên đóng góp ý kiến cho dự án Luật Báo chí (sửa đổi)

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Để chuẩn bị thẩm tra dự án Luật Báo chí (sửa đổi) sẽ được trình xin ý kiến tại kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XII, Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã tổ chức đoàn giám sát tình hình thi hành Luật Báo chí tại cơ quan báo chí trên cả nước.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/7/10/249601.tno