Bảo Thắng - Lào Cai: Chuẩn bị 30.000 cây giống bưởi Múc

Cây bưởi Múc là một trong những cây trồng thuộc Dự án cải tạo, phát triển và xây dựng thương hiệu cây ăn quả hàng hóa giai đoạn 2015 – 2018.

Đến thời điểm này, huyện Bảo Thắng đã chuẩn bị 30.000 cây giống bưởi Múc, đảm bảo đủ giống cho các hộ dân đăng ký trồng mới. Được biết, số lượng cây giống trên sẽ đủ để trồng 70 ha bưởi trong năm nay. Theo đánh giá, giống bưởi Múc ghép cải tạo sinh trưởng và phát triển tốt, không bị sâu bệnh. Dự kiến, trong tháng 10 sẽ cung cấp cho người dân các thôn trong xã Thái Niên trồng. Dự kiến, đến năm 2018, huyện Bảo Thắng sẽ trồng thêm 270 ha bưởi Múc ghép cải tạo ở 2 xã Phố Lu và Thái Niên.

X.Cường