Báo Thái-lan: Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh hơn trong 5 năm tới

    Gốc

    NDĐT – Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang phát triển tương đối nhanh, các nhà kinh tế cho rằng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể đạt gần 10% trong 5 năm tới.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107407&sub=60&top=38