Bảo tàng Quảng Nam và 1.517 cổ vật

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Từ một vụ án hình sự sau gần 6 năm được đưa ra xử lý hành chính, nhiều người đang lo ngại cho chất lượng của 1.517 cổ vật gốm sứ Chu Đậu bị tịch thu tại Quảng Nam!

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200908/20090220223408.aspx