Bảo tàng dưới biển đầu tiên trên thế giới

    Báo Công An Nhân Dân
    3 đăng lạiGốc

    Trung Quốc đang dự định xây một bảo tàng khổng lồ để bảo tồn và trưng bày một con thuyền đắm cổ đại. Bảo tàng có một không hai này sẽ chứa một con thuyền đắm hơn 800 tuổi và những báu vật của nó.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2007/11/79433.cand