Bão số 7 giật cấp 15, hướng về ven biển Hải Phòng và Quảng Ninh

Bão số 7 (Sakira) đã có thay đổi về hướng đi nên các nhận định về tâm bão khi đổ bộ vào đất liền nước ta cũng đã dịch chuyển dần lên phía Quảng Ninh - Hải Phòng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia khí tượng trong hôm nay bão số 7 sẽ tác động trực tiếp đến đảo Hải Nam (Trung Quốc) rồi đi vào Vịnh Bắc bộ, trước khi ảnh hưởng đến ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng trong ngày mai và ít có khả năng đổi hướng đi vào đất liền Trung Quốc.

Theo VTC14