Bão số 6 vẫn luẩn quẩn và phức tạp ở bắc biển Đông

bão số 6 là cơn bão có đường đi phức tạp nhất từ đầu mùa khi liên tục đổi hướng và quần thảo trong một thời gian dài trên biển Đông. Dù được dự báo là bão sẽ suy yếu, nhưng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vẫn tiếp tục yêu cầu các cơ quan chức năng giữ liên lạc với các phương tiện trên biển và thông tin ngay khi có diễn biến xấu.

Theo VTC14