Bão số 6 đang tiến vào Việt Nam

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cơn bão số 6 với tên quốc tế Paipah đã tiến vào biển Đông.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/11/78346.cand