Bão số 5 làm 3 người chết, 1 người mất tích

    Báo Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    Theo thống kê đến 9 giờ 30 sáng nay của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, bão số 5 đã làm 3 người chết và 1 người mất tích, trong đó: ở Quảng Ngãi 1 người chết do tai nạn kẹp giữa hai tàu kéo lên tránh bão; ở Quảng Nam 1 người chết do ngã thuyền trên sông; ở Quảng Trị 1 người chết do ngã khi đi xe đạp qua ngầm.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106749&sub=127&top=39