Bão số 5 cách bờ biển Hà Tĩnh - Quảng Trị 140 km

    Gốc

    NDĐT- Bản tin lúc 11 giờ 30 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho  biết, vào 10 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 5 cách bờ biển Hà Tĩnh – Quảng Trị khoảng 140km về phía Đông. Chiều tối nay, vùng tâm bão sẽ đi vào địa phận các địa phương này.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106656&sub=127&top=39