Bão số 10 đe dọa toàn Nam Bộ

    Báo Người Lao Động
    2 đăng lạiGốc

    Ngày 16-11, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp khẩn Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương (ban chỉ đạo) nhằm bàn biện pháp phòng chống cơn bão số 10.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/246216.asp