Báo SGGP sẽ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ “TPHCM vì cả nước, cùng cả nước”

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Tối qua 13-11, tại Hà Nội, Ban Biên tập Báo SGGP đã tổ chức buổi gặp mặt cuối năm nhằm cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương, các cơ quan chỉ đạo và quản lý báo chí, đông đảo cộng tác viên, bạn đọc của báo.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2008/11/171717