Bão Rai gây thiệt hại nặng nề tại Philippines

    Mức độ tàn phá do cơn bão Rai gây ra ở Philippines cao hơn rất nhiều so với đánh giá ban đầu và số người "bị ảnh hưởng nghiêm trọng" trên thực tế đã tăng gấp 3 lần, lên đến 9 triệu người. Đây là kết luận mới của Liên hợp quốc đưa ra ngày 21/1.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/bao-rai-gay-thiet-hai-nang-ne-tai-philippines-26702.htm