Bão Muifa đổ bộ vào Trung Quốc

    Tối ngày 14/9, bão Muifa đã đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, với mưa to và gió mạnh.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/bao-muifa-do-bo-vao-trung-quoc-52797.htm