Bạo lực tiếp diễn tại Irắc trong lễ Eid al-Adha

    Gốc

    Bạo lực tiếp tục nổ ra tại Irắc trong lễ Eid al-Adha, một trong những dịp lễ quan trọng nhất của Hồi giáo.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/228925/Default.aspx