Bão lũ miền Trung xin Quốc hội quan tâm

(VietNamNet)-Họp Quốc hội, tình hình bão lụt miền Trung là những vấn đề được bạn đọc VietNamNet quan tâm nhất trong tuần vừa qua.