Bảo hiểm xã hội Việt Nam xếp thứ 3 về chuyển đổi số

Bộ TT&TT vừa công bố kết quả đánh giá chỉ số chuyển đổi số - DTI năm 2021 của các bộ, ngành, địa phương, trong đó Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tăng một bậc, vươn lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng.

BHXH Việt Nam đã cung cấp, chia sẻ trên 37,9 triệu lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho CSDL quốc gia về dân cư

BHXH Việt Nam đã cung cấp, chia sẻ trên 37,9 triệu lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho CSDL quốc gia về dân cư

Ngày 10/8, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị Chuyển đổi số quý II/2022.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, thời gian qua, công tác chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam đã đi đúng hướng, đúng trọng tâm. Điều này được thể hiện rõ khi ngành BHXH Việt Nam liên tục được đánh giá là một trong những bộ, ngành dẫn đầu trong lĩnh vực chuyển đối số. Bộ TT&TT vừa công bố kết quả đánh giá chỉ số chuyển đổi số - DTI năm 2021 của các bộ, ngành, địa phương, trong đó BHXH Việt Nam tăng một bậc, vươn lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng.

Báo cáo về kết quả công tác chuyển đổi số của ngành 7 tháng đầu năm, ông Lê Nguyên Bồng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) cho biết, tính đến cuối tháng 7, đã có 16 đơn vị xây dựng được Đề án chuyển đổi số. Về cơ bản, Đề án của các đơn vị đáp ứng được yêu cầu, nội dung, có cơ sở pháp lý để đánh giá hiện trạng, nhiệm vụ, giải pháp và dự kiến sản phẩm đạt được.

Cũng theo ông Lê Nguyên Bồng, thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06, tính đến ngày 31/7, hệ thống của BHXH Việt Nam đã xác thực hơn 48,2 triệu thông tin nhân khẩu có trong Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư. BHXH Việt Nam đã cung cấp, chia sẻ trên 37,9 triệu lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho CSDL quốc gia về dân cư. Sau 5 tháng triển khai thí điểm KCB BHYT bằng CCCD gắn chip, tính đến 21/7, toàn quốc có 6.856 cơ sở KCB BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD, chiếm khoảng 52% tổng số cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc.

BHXH Việt Nam đã xây dựng xong phần mềm và dịch vụ công (DVC), kết nối thành công với CSDL quốc gia về dân cư để sử dụng dịch vụ "Xác thực thông tin hộ gia đình", kết nối thành công với nền tảng thanh toán quốc gia, cung cấp DVC "Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng" trên Cổng DVC BHXH Việt Nam và tích hợp trên Cổng DVC quốc gia. Sau hơn một tuần triển khai thử nghiệm, đã có 67 lượt gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng được hệ thống của BHXH Việt Nam tiếp nhận và giải quyết.

BHXH Việt Nam cũng đã phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan để thống nhất quy trình, yêu cầu kỹ thuật, nhằm triển khai xây dựng phần mềm liên thông cho 2 nhóm TTHC liên thông: "Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí".

Đối với nhiệm vụ rà soát, xác thực dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, tính đến ngày 31/7, tổng số trường hợp xác thực khi hiệu chỉnh hồ sơ cá nhân là hơn 4,3 triệu trường hợp, trong đó có 379.659 trường hợp không xác thực được với CSDL quốc gia về dân cư. Đối với nhiệm vụ xây dựng, phát triển CSDL quốc gia về bảo hiểm, BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ và đạt được những kết quả tích cực.

Theo đó, hoàn thành xây dựng dự thảo Quy định kỹ thuật về cấu trúc thông điệp dữ liệu bảo hiểm trao đổi với CSDL quốc gia về bảo hiểm, nhằm thống nhất và đồng bộ các thông điệp dữ liệu, chuẩn hóa các dịch vụ cung cấp dữ liệu được chia sẻ từ CSDL quốc gia về bảo hiểm cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định. Phối hợp với Bộ LĐTB&XH, Bộ Y tế định nghĩa "Nhóm thông tin về an sinh xã hội" và "Nhóm thông tin cơ bản về y tế".

Về triển khai ứng dụng VssID, tính đến ngày 31/7/2022, trên toàn quốc đã có hơn 26,3 triệu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân được đăng ký, phê duyệt (dùng để đăng nhập sử dụng ứng dụng VssID), trong đó có 737.807 người với hơn 1,3 triệu lượt sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để KCB BHYT…

Thu Cúc

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/bao-hiem-xa-hoi-viet-nam-xep-thu-3-ve-chuyen-doi-so-102220810181538313.htm