Bảo hiểm xã hội thất thu vì nợ đọng

Thống kê của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho thấy, tính đến hết tháng 9-2016, nợ BHXH là 13.121 tỷ đồng, chiếm 6% số phải thu.

Bảo hiểm xã hội thất thu vì nợ đọng - Ảnh 1

Tính đến hết tháng 9-2016, nợ BHXH là 13.121 tỷ đồng, chiếm 6% số phải thu. Ảnh: Internet

Nói về tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, hiện nhiều doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi cố tình nợ đọng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động, thậm chí có tình trạng doanh nghiệp đã thu tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động (trừ tiền lương) nhưng chiếm dụng để sử dụng vào mục đích khác không nộp vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN.

Tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN đã gây hậu quả nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến Quỹ BHXH, BHYT, BHTN mà còn xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật và mục tiêu chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Nguyên nhân của tình trạng trốn đóng và chậm đóng BHXH theo ông Liệu là do ý thức chấp hành pháp luật BHXH của một số chủ sử dụng lao động chưa nghiêm, nhất là khu vực ngoài Nhà nước, thường trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng vào quỹ BHXH của người lao động, chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, chưa quan tâm đến quyền lợi BHXH đối với người lao động. Bên cạnh đó bản thân người lao động không dám đấu tranh đòi quyền lợi hợp pháp của mình vì sợ mất việc làm.

Để hạn chế tình trạng trốn đóng, chậm đóng BHXH, theo Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, thời gian tới, BHXH Việt Nam đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, giáo dục với nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, chủ sử dụng lao động và người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHXH.

Cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý BHXH, đổi mới phong cách phục vụ chuyển từ hành chính sang phục vụ, tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức, cá nhân tiếp cận với BHXH, đồng thời giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục BHXH.

D.Ngân