Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội: Hoàn thành vượt mức 4 chỉ tiêu quan trọng

Năm 2022, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của nền kinh tế - xã hội nói chung, bằng những giải pháp sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với diễn biến và tình hình thực tế, Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội đã nỗ lực, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Tổng thu 54.211,6 tỷ đồng năm 2022

Tính đến 31/12/2022, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 4 chỉ tiêu quan trọng, cụ thể: Số người tham gia BHXH bắt buộc là 1,9 triệu người, đạt 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, vượt 0,4% chỉ tiêu được HĐND, UBND thành phố giao, tăng 6,4% so với năm 2021. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 74,9 nghìn người, đạt 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 18,5% so với năm 2021. Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là 7,7 triệu người, tăng 3,4% so với năm 2021, đạt 100 % kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,9% dân số, vượt 0,4% chỉ tiêu được HĐND, UBND thành phố giao. Tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2022 của BHXH thành phố là 54.211,6 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch giao.

Ngoài ra, BHXH thành phố đã thực hiện thanh tra chuyên ngành, phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành, kiểm tra tại 10.137 đơn vị sử dụng lao động, đơn vị nội bộ, cơ sở khám chữa bệnh và đại lý thu, đại diện chi trả. Trong đó, thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch 5.001 cuộc, đạt 137% kế hoạch được BHXH Việt Nam giao; thanh tra, kiểm tra đột xuất là 5.136 cuộc. Triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, BHXH thành phố đã phối hợp các sở, ngành thực hiện 4/25 thủ tục hành chính kịp thời, theo quy định... BHXH thành phố đã thực hiện giải quyết các chế độ BHXH, BH thất nghiệp cho 966.168 lượt đối tượng với số tiền 7.259,9 tỷ đồng.

 Bảo hiểm Xã hội thành phố tuyên tuyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Bảo hiểm Xã hội thành phố tuyên tuyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng được cơ quan BHXH thực hiện an toàn, chính xác, đảm bảo đến tận tay đối tượng trước ngày 10 của tháng với 2 hình thức chi trả: thông qua hệ thống Bưu điện và qua tài khoản thẻ ATM. Trong thời gian dịch bệnh, BHXH thành phố thực hiện đa dạng, linh hoạt các phương thức chi trả (chi trả gộp 2 tháng, chi trả tại nhà); đẩy mạnh chi trả qua tài khoản ATM. Năm 2022 thực hiện chi lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng cho 590.990 người hưởng với tổng số tiền 36.416 tỷ đồng. BHXH thành phố đẩy mạnh chi trả trợ cấp qua ATM, trong đó chi trả trợ cấp BHXH một lần đạt 73,23%; chi trả BH thất nghiệp đạt 98,95%.

BHXH thành phố đã ký hợp đồng khám chữa bệnh (KCB) BHYT với 186 cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến trung ương đến tuyến y tế cơ sở có đủ điều kiện theo quy định để tổ chức công tác KCB, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT. Trong đó 25 bệnh viện tuyến trung ương, 48 bệnh viện tuyến thành phố; 42 bệnh viện tuyến huyện; 33 trung tâm y tế, 17 phòng khám đa khoa; 21 y tế cơ quan, đơn vị. Đồng thời, BHXH thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp quản lý chặt chẽ, an toàn, hiệu quả quỹ BH thất nghiệp.

Không để phát sinh nợ đóng bảo hiểm xã hội ngay từ đầu năm

Ông Phan Văn Mến - Giám đốc BHXH TP Hà Nội cho biết, năm 2023, tình hình kinh tế xã hội dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với khó khăn, thách thức nhiều hơn; sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng; giá nhiều yếu tố đầu vào, chi phí sản xuất kinh doanh tiếp tục có xu hướng tăng; thường trực rủi ro thiên tai, dịch bệnh; nguồn lực kinh tế của doanh nghiệp và người dân suy giảm sau 2 năm chống chịu với dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Toàn thể công chức, viên chức, người lao động BHXH thành phố đoàn kết, trách nhiệm, vượt quá khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.

Cụ thể, BHXH thành phố sẽ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT; phân công nhiệm vụ cụ thể cho viên chức, người lao động tập trung đôn đốc thu, giảm nợ, không để phát sinh nợ đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT ngay từ đầu năm; thường xuyên rà soát cơ sở dữ liệu người người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tiếp tục cải cách hành chính, giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100%

Năm 2023, đơn vị tiếp tục cải cách hành chính, giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100%, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Kịp thời giải quyết các kiến nghị phản ánh trên cổng dịch vụ công quốc gia. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

BHXH thành phố sẽ tổ chức thanh tra chuyên ngành, thanh tra, kiểm tra đột xuất; kịp thời xử lý, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BH thất nghiệp, BHYT. Đồng thời, đơn vị giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BH thất nghiệp, BHYT; quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp BH thất nghiệp; khai thác, phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của ngành để kiểm tra, giám sát, phòng ngừa gian lận, lạm dụng, trục lợi quỹ; đẩy mạnh việc thanh toán các chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân.

Đơn vị cũng sẽ chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT; theo dõi tình hình sử dụng quỹ KCB BHYT tại từng cơ sở KCB; phân tích dữ liệu để phát hiện và cảnh báo kịp thời các bất thường về tần suất KCB, tăng cường phòng chống lạm dụng quỹ BHYT. Đồng thời, đổi mới, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, chú trọng phát huy ưu thế của các hình thức, phương pháp truyền thông hiện đại, đa phương tiện, trên các ứng dụng internet; đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Ngọc Dũng

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/bao-hiem-xa-hoi-thanh-pho-ha-noi-hoan-thanh-vuot-muc-4-chi-tieu-quan-trong-120355.html