Bảo hiểm Xã hội cải thiện công tác tiếp công dân

Mới đây, tại TP.HCM, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Tham dự Hội nghị có đại diện một số đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Bộ Y tế, BHXH Bộ Quốc phòng cùng BHXH 63 tỉnh, thành phố. Phó tổng giám đốc BHXH Nguyễn Đình Khương chủ trì và chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị tổng kết những kết quả đã đạt được sau 4 năm triển khai thi hành Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, cùng những vướng mắc, hạn chế, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện.

Bảo hiểm Xã hội cải thiện công tác tiếp công dân - Ảnh 1

Đẩy mạnh đối thoại ở các khu công nghiệp nhằm phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp. Ảnh: Đức Thanh

Theo đó, kể từ tháng 7/2012 đến tháng 6/2016, toàn ngành BHXH đã tiếp 61.124 lượt công dân với 61.151 vụ việc, tiếp nhận hơn 16.000 đơn thư. Về cơ bản, đơn thư đã được giải quyết kịp thời, đúng quy định, trong đó đã giải quyết dứt điểm 153 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài (còn 123 đơn tồn đang tiếp tục giải quyết).

Đây là những kết quả đáng ghi nhận, bởi thực tế trước đó, khâu tiếp công dân của không chỉ ngành BHXH, mà ở các ngành khác cũng chưa được chú trọng đúng mức; còn tồn tại nhiều vướng mắc, hạn chế như các đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết dứt điểm; quy trình giải quyết không còn phù hợp thực tế; việc bố trí cán bộ làm công tác kiểm tra năng lực, chuyên môn và các cơ chế chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Cũng tại Hội nghị, ngoài phân tích những khó khăn, vướng mắc, BHXH các tỉnh, thành phố cũng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện. Bên cạnh đó, cũng đưa ra các kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 2 luật này.

Đại diện các đơn vị ngoài ngành đến tham dự cũng trao đổi một số kinh nghiệm thực tiễn và chia sẻ với cơ quan BHXH trong thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó tổng giám đốc Nguyễn Đình Khương đã chỉ đạo Vụ Thanh tra - Kiểm tra tiếp thu các ý kiến tham gia tại Hội nghị để hoàn thiện báo cáo tổng kết; tiếp thu kinh nghiệm đã chia sẻ của các bộ, ngành trong thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nghiên cứu, xây dựng trình tự tiếp công dân cụ thể hơn để hướng dẫn địa phương; phối hợp với các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, nghiên cứu xây dựng quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo về nghiệp vụ; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra các đơn vị trong hệ thống về thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ông Khương cũng yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tiếp thu những nội dung trong báo cáo và ý kiến phát biểu tại Hội nghị, để triển khai nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiếp đó, tích cực hơn nữa trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp, chú trọng đẩy mạnh đối thoại ở các khu công nghiệp, cụm dân cư…

Cần quan tâm, bố trí những viên chức có năng lực, chuyên môn nghiệp vụ vững làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện của BHXH cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong lĩnh vực này.

Ghi nhận những ý kiến đóng góp của đại diện các đơn vị ngoài ngành, ông Khương cũng đề nghị Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Bộ Y tế, tiếp tục phối hợp với BHXH Việt Nam trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị Thanh tra Chính phủ hướng dẫn, giúp BHXH Việt Nam tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới.

Kim Lan