Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ 41.046 tỷ đồng cho doanh nghiệp, lao động

  Hơn 13,3 triệu lao động và 346.664 đơn vị sử dụng lao động đã được chi trả tiền mặt, giảm mức đóng từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

  Người lao động được chi trả tiền hỗ trợ từ nguồn kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. (Ảnh:PV/Vietnam+)

  Người lao động được chi trả tiền hỗ trợ từ nguồn kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. (Ảnh:PV/Vietnam+)

  Từ ngày 1/10, người sử dụng lao động sẽ không còn được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp. Chính sách chi trả hỗ trợ người lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp cũng đã kết thúc từ ngày 10/9. Như vậy, các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp sẽ chính thức kết thúc từ tháng 10.

  Theo số liệu của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, tổng số tiền hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp là hơn 41.046 tỷ đồng.

  Từ tháng 10/2021 đến hết tháng 9/2022, có 346.664 đơn vị sử dụng lao động được giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp, tương ứng với 11.983.290 người lao động và số tiền được điều chỉnh giảm đóng bảo hiểm thất là hơn 9.210 tỷ đồng. Đối với chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, có 13.334.207 lao động đã được chi trả hỗ trợ với tổng số tiền chi trả hơn 31.836 tỷ đồng.

  Trước đó, ngày 24/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP trong đó hỗ trợ người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Đối tượng được giảm 1% mức đóng bảo hiểm thất nghiệp là người sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1/10/2021, thời gian giảm đóng là từ ngày 1/10/2021 đến ngày 30/9/2022.

  Như vậy, từ ngày 1/10, người sử dụng lao động sẽ không còn được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ quay về mức 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp./.

  Hồng Kiều (Vietnam+)

  Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bao-hiem-that-nghiep-ho-tro-41046-ty-dong-cho-doanh-nghiep-lao-dong/821215.vnp