Bảo hiểm tăng trưởng vượt bậc sau một năm gia nhập WTO

    2 đăng lạiGốc

    Tổng Thư ký Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, ông Phùng Đắc Lộc khẳng định sau một năm gia nhập WTO, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã có sự tăng trưởng vượt bậc, dù bị cạnh tranh gay gắt.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/223122/Default.aspx