Bảo hiểm rủi ro cho cây cao su

  2 đăng lạiGốc

  Chỉ riêng năm 2011, Bình Phước đã nhận bảo hiểm cho 9.500 ha cây cao su trên địa bàn tỉnh.

  Hợp tác hỗ trợ nông dân giai đoạn 2011-2016

  Để hạn chế những rủi ro trong sản xuất nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 315 về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011- 2013 tại 21 tỉnh, thành phố.

  Tại tỉnh Bình Phước, Công ty Bảo Việt Bình Phước đã triển khai thí điểm bảo hiểm cho cây cao su từ năm 1997. Thấy được lợi ích của bảo hiểm nông nghiệp, nông dân trong tỉnh đang tích cực mua bảo hiểm cho cây cao su trong vườn nhà mình với số lượng ngày càng tăng.

  Năm nay, công ty đã nhận bảo hiểm cho 9.500 ha cây cao su trên địa bàn tỉnh. Thời gian hợp đồng bảo hiểm là 1 năm đối với cây cao su từ 1 đến 30 năm tuổi và với diện tích tối thiểu từ 1 ha trở lên sẽ được trả bảo hiểm tối đa 100 triệu đồng.

  Hiện toàn tỉnh Bình Phước có gần 160.000 ha diện tích trồng cây cao su, trong đó hơn 80% đang cho khai thác./.

  Nguồn VOV: http://vov.vn/home/bao-hiem-rui-ro-cho-cay-cao-su/201111/192397.vov