Bảo hiểm PVI dẫn đầu Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm 2024

Vietnam Report vừa công bố Top 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2024, theo đó Bảo hiểm PVI xuất sắc dẫn đầu danh sách.

Bảo hiểm PVI những năm gần đây đã có sự tăng tốc và bứt phá mạnh mẽ, trở thành nhà bảo hiểm lớn nhất với tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, tạo khoảng cách khác biệt rõ rệt với các công ty thuộc Top 5 thị trường.

Cụ thể, năm 2021, tổng doanh thu của Bảo hiểm PVI đạt 10.200 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 790 tỷ đồng.

Năm 2022 tổng doanh thu đạt 12.765 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 680 tỷ đồng.

Năm 2023, tổng doanh thu đạt 14.553 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế là 795 tỷ đồng.

Thị phần của PVI so với các nhà bảo hiểm phi nhân thọ khác từ năm 2022 đến hết quý I/2024. Ảnh: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam.

Thị phần của PVI so với các nhà bảo hiểm phi nhân thọ khác từ năm 2022 đến hết quý I/2024. Ảnh: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam.

Không chỉ dẫn đầu về doanh thu và lợi nhuận, Bảo hiểm PVI còn là doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất thị trường.

Năm 2024, Bảo hiểm PVI đã tăng thành công vốn điều lệ từ 3.300 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng.

Việc tăng vốn điều lệ nằm trong chiến lược phát triển của Bảo hiểm PVI, nhằm nâng cao năng lực tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình mở rộng mạng lưới.

Từ đó, có thêm nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, từng bước tham gia sâu hơn vào thị trường bảo hiểm quốc tế.

Điều này khẳng định mạnh mẽ sự phát triển bền vững, lâu dài và tập trung vào khách hàng của Bảo hiểm PVI.

Một khác biệt nữa của Bảo hiểm PVI trong năm 2023, doanh nghiệp trở thành công ty bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên và duy nhất được xếp hạng năng lực tài chính quốc tế "A-" (xuất sắc); Xếp hạng tín dụng nhà phát hành ở mức "a-" (xuất sắc).

Ngoài ra, AM Best đã xếp hạng năng lực quy mô quốc gia (NSR) mức đặc biệt cho Bảo hiểm PVI. Triển vọng của các mức xếp hạng năng lực này là ổn định.

Xếp hạng quốc tế phản ánh sức mạnh tài chính của Bảo hiểm PVI, được AM Best đánh giá cao, kết quả hoạt động rất tốt, hệ thống kinh doanh phát triển ổn định và hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM) phù hợp. Việc xếp hạng có tính tới yếu tố ảnh hưởng tích cực của tập đoàn HDI, cổ đông lớn của PVI.

Lam Anh

Nguồn Xe Giao Thông: https://xe.baogiaothong.vn/bao-hiem-pvi-dan-dau-top-10-cong-ty-bao-hiem-phi-nhan-tho-uy-tin-nam-2024-192240614212118391.htm