Bảo hiểm Prudential Việt Nam và VNPost ký thỏa thuận hợp tác

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    6 đăng lạiGốc

    Hanoinet- Ngày 3/7 tại Hà Nội, Prudential Việt Nam và Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost) đã ký Thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ cho khách hàng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=73104