Bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng trong “khủng hoảng”

(HNMO) – Nhìn lại năm 2012, thị trường bảo hiểm gặp nhiều khó khăn: do tăng trưởng kinh tế giảm đáng kể; cắt giảm chi phí đầu tư công, thắt chặt tín dụng; giá thuốc và chi phí y tế tăng cao… gây ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh bảo hiểm.

Hơn nữa, ngành vận tải biển suy thoái làm tăng rủi ro thanh toán và nợ phí; thị trường chứng khoán suy giảm ảnh hưởng kết quả đầu tư tài chính; thị trường bảo hiểm cạnh tranh gay gắt; tổn thất lớn diễn biến phức tạp đặc biệt đối với nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm tài sản như: chìm tàu Trường Hải, Nam Long, Sài Gòn Queen, cháy nhà máy Thiên Phú, cháy nhà máy gỗ Nitori…

Mặc dù vậy, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2012 vẫn đạt tăng trưởng ấn tượng so với tình hình chung, ước đạt doanh thu hơn 22.700 tỉ đồng, tăng trưởng khoảng 10%.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), trong khi thị phần 2012 của hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đều giảm so với năm 2011, thị phần của Bảo hiểm Bảo Việt khá vững chắc, đứng vị trí quán quân là 23,8%, doanh thu bảo hiểm gốc đạt trên 5.400 tỷ đồng, ước tăng trưởng gần 11% so với năm 2011, cao hơn mức tăng trưởng của thị trường. Bảo hiểm Bảo Việt đạt lợi nhuận trước thuế là trên 470 tỷ đồng. Tiếp đến là PVI với doanh thu phí bảo hiểm gốc ước đạt 4.626 tỷ đồng, chiếm 20,4% thị phần và đạt tỷ lệ tăng trưởng khoảng 9,1%.

Năm 2013, dự báo kinh tế thế giới 2013 sẽ đạt mức tăng trưởng là 2,4%. Các nền kinh tế lớn chưa thực sự ổn định trở lại, Mỹ với mối lo về tài chính, Châu Âu với gánh nặng nợ công và tăng rủi ro hệ thống tài chính quốc tế. Tuy vậy kinh tế thế giới để ngỏ khả năng ổn định trở lại trong năm 2013.

Kinh tế Việt Nam dự báo tăng trưởng trong khoảng 5,2-5,5% và cho thấy vẫn còn ẩn chứa nhiều rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng, bất động sản, hiệu quả hoạt động và tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và đặc biệt là suy giảm niềm tin của thị trường vào sự bền vững của nền kinh tế.

Cần phải có chiến lược hữu hiệu để vượt qua khủng hoảng và tăng trưởng, đó là mục tiêu của các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm 2013.

Với Bảo hiểm Bảo Việt – đơn vị mũi nhọn của ngành đã đặt mục tiêu tăng trưởng tối thiểu bằng tốc độ tăng trưởng của thị trường, tiếp tục giữ vị trí số 1 về thị phần ở mức 24-25% với doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trưởng khoảng 10% so với năm 2012, lợi nhuận trước thuế đạt gần 500 tỷ đồng.

Những giải pháp trọng tâm được Bảo hiểm Bảo Việt đưa ra trong năm 2013 là tập trung vào quản lý rủi ro trong bảo hiểm và đầu tư tài chính, thực hiện tiết giảm chi phí quản lý để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận; Xác định rõ mô hình quản lý tập trung; nâng cao năng lực cạnh tranh bằng việc tăng cường chất lượng phục vụ khách hàng.