Báo Hànôịmới và Quỹ Viện trợ quốc tế Hàn Quốc hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Sáng 17-10, tại trụ sở 44 Lê Thái Tổ, báo Hànôịmới và Quỹ Viện trợ quốc tế Hàn Quốc đã trao tặng khoản trợ cấp hằng tháng, trị giá từ 300.000đồng/em/tháng đến 600.000đồng/em/tháng cho 7 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/147699