Bạo hành gia đình

Theo báo cáo của Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em năm 2006, có tới 90% số nạn nhân của tình trạng bạo lực gia đình là phụ nữ và trẻ em. Còn theo Ủy ban các Vấn đề xã hội của Quốc hội năm 2006, dựa trên điều tra tại 8 tỉnh/TP, có tới 30% số phụ nữ được hỏi cho biết đã từng bị chồng ép buộc quan hệ tình dục.