Báo Hà Tĩnh - vinh quang một sứ mệnh

    Ngày 2/9/1962, Báo Hà Tĩnh chính thức được thành lập. Hòa chung dòng chảy của báo chí cách mạng cả nước, 60 năm qua, Báo Hà Tĩnh không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc vai trò cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà; được bạn đọc gần xa tin tưởng, trân quý.

    PV

    Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/xay-dung-dang/bao-ha-tinh-vinh-quang-mot-su-menh/236652.htm