Bao giờ hoàn thành quy hoạch Hà Nội mở rộng?

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới thủ đô Hà Nội, cùng với việc hợp nhất bộ máy hành chính, công tác quy hoạch thủ đô Hà Nội mở rộng từ 920km2 lên 3.344km2 là một công việc rất quan trọng để Hà Nội trở thành thủ đô tầm cỡ thế giới trong tương lai. Tiến độ cho công việc này đang được thực hiện như thế nào?

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2009/4/111668.cand