Bao giờ Formosa được hoạt động trở lại?

“Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) chỉ được xem xét, cho phép vận hành chính thức các công trình sản xuất khi và chỉ khi hoàn thành các hạng mục công trình liên quan đến xử lý chất thải và kiểm soát, giám sát chất thải, đặc biệt là hoàn thành hệ thống hồ sinh học...".

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa chính thức thông tin về kết quả khắc phục tồn tại, vi phạm của Formosa và kế hoạch khắc phục trong thời gian tới.

Bao giờ Formosa được hoạt động trở lại? - Ảnh 1

Formosa Hà Tĩnh

Chiều 10/11, Bộ TN&MT đã có thông báo về kết quả khắc phục các tồn tại, vi phạm về bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS), sau sự cố gây ô nhiễm môi trường biển 4 tỉnh miền Trung.

Theo đó, Bộ TN&MT khẳng định, đến nay FHS đã hoàn thành việc chuyển 500 triệu USD bồi thường thiệt hại cho Chính phủ Việt Nam theo cam kết và đang thực hiện nghiêm túc các giải pháp trước mắt cũng như lâu dài theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ TN&MT.

Theo đó, về nước thải, Bộ TN&MT khẳng định, từ ngày 27/7/2016 đến nay, nước thải trước khi thải ra biển đều đạt quy chuẩn cho phép. Riêng nước thải sinh hóa sau xử lý từ ngày 14/8/2016 đạt QCVN 52:2013/BTNMT và 5 thông số của QCVN 40:2011/BTNMT, cột B trước khi đấu nối vào Trạm xử lý nước thải công nghiệp.

Về công trình xử lý khí thải và quan trắc tự động khí thải, kết quả đo đạc và phân tích mẫu khí thải tại các ống khói của Nhà máy nhiệt điện, Xưởng luyện cốc, Xưởng cán nóng, Xưởng cán dây do Đoàn kiểm tra liên ngành và Đoàn kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường trưng cầu giám định đều đạt quy chuẩn cho phép.

Đặc biệt, về quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại (CTNH), hiện nay, FHS đã ngừng chuyển giao chất thải rắn thông thường (tro bay, xỉ đáy lò, thạch cao,...) và một số loại CTNH (hóa chất thải, bùn thải,...) cho các đơn vị không có chức năng xử lý. FHS đã rà soát, đánh giá năng lực của một số đơn vị có chức năng để ký hợp đồng xử lý theo quy định.

Cụ thể, đối với rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 185 tấn/tháng (hiện đang tồn trữ 0,3 tấn) được thu gom và định kỳ chuyển giao cho Công ty TNHH MTV Chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh vận chuyển, xử lý.

Đổi với chất thải công nghiệp thông thường, các loại nhựa phế thải, gỗ phế thải, thủy tinh, bao bì giấy, nilon... phát sinh khoảng 2.811 tấn/tháng (hiện đang tồn trữ 574 tấn) được chuyển giao cho Công ty TNHH MTV Chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh xử lý.

Thạch cao phát sinh khoảng 1.800 tấn/tháng (đang tồn trữ 6.835 tấn) được lưu giữ an toàn trong kho lưu giữ có mái che. FHS đã làm việc với CTCP Tập đoàn Thành Công và CTCP Môi trường Nghi Sơn để xử lý và tái sử dụng làm phụ gia xi măng theo quy định.

Tro bay phát sinh khoảng 7.980 tấn/tháng (hiện đang tồn trữ 41.759 tấn), xỉ đáy lò (tro đáy) phát sinh khoảng 600 tấn/tháng (hiện đang tồn trữ 4.743 tấn) được phân định là chất thải công nghiệp thông thường, FHS thu gom và lưu giữ an toàn trong kho có mái che, gồm: 01 Kho tại Xưởng nguyên liệu (diện tích 36.456m2) và 01 Kho tại khu vực chứa than của Nhà máy điện (diện tích 3.375m2). Theo Giấy phép xử lý CTNH của Công ty TNHH MTV Chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh, khối lượng tro bay, tro đáy được phép xử lý rất ít (bằng phương pháp hóa rắn) không quá 3.000 tấn/năm; do vậy, FHS đã làm việc với CTCP Tập đoàn Thành Công và CTCP Môi trường Nghi Sơn để xử lý và sử dụng làm phụ gia xi măng theo quy định.

Đối với chất thải nguy hại (CTNH), Bộ TN&MT cho biết, các loại chất thải phát sinh, FHS đã phối hợp với Viện Công nghệ môi trường tiến hành lấy, phân tích mẫu để phân định và quản lý theo đúng quy định.

Cụ thể, các loại CTNH gồm: bóng đèn huỳnh quang thải, găng tay, giẻ lau dính dầu, dầu thải, cặn sơn, hộp mực in thải,... khoảng 51 tấn/tháng được FHS thu gom, phân loại và lưu giữ tại 16 kho lưu giữ CTNH ở từng bộ phận. Các loại CTNH này được FHS chuyển giao cho Công ty TNHH MTV Chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh vận chuyển, xử lý theo quy định.

Về bùn thải, tổng khối lượng phát sinh khoảng 97 tấn/tháng (hiện đang tồn trữ 711,5 tấn), được FHS thu gom, lưu giữ an toàn trong kho chứa và chuyển giao cho Công ty TNHH MTV Chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh vận chuyển, xử lý. Ngoài ra, FHS ký hợp đồng nguyên tắc với CTCP Môi trường Nghi Sơn và CTCP Tập Đoàn Thành Công để xử lý hoặc đồng xử lý trong lò xi măng theo đúng quy định của pháp luật.

Chỉ cho phép vận hành khi hoàn thành một loạt yêu cầu

Về kế hoạch cải thiện các công trình bảo vệ môi trường, chuyển đổi công nghệ sản xuất và tăng cường bộ máy vận hành, quản lý của FHS, Bộ TN&MT cho biết, hiện tại, các Trạm xử lý nước thải sinh hoạt, sinh hóa và công nghiệp; các hệ thống xử lý khí thải đã được FHS vận hành đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường quy định trước khi thải ra môi trường.

Tuy nhiên, để nâng cao hệ số an toàn và khả năng ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành và để các công trình xử lý chất thải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế theo cam kết với Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ký Ouyệ́t định phê duyệt nguyên tắc Kế hoạch, lộ trình khắc phục các tồn tại, vi phạm về bảo vệ môi trường và kế hoạch giám sát môi trường của FHS, trong đó yêu cầu Công ty phối hợp với các cơ quan tư vấn, khoa học kỹ thuật, các chuyên gia môi trường trong nước và quốc tế xây dựng và lập kế hoạch cải thiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/3/2017 trước khi Lò cao đi vào vận hành chính thức.

Theo Bộ TN&MT, tại cuộc họp Hội đồng liên ngành, Bộ đã thống nhất với UBND tỉnh Hà Tĩnh, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam về kế hoạch giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện kế hoạch khắc phục cũng như các hoạt động thường xuyên của FHS, bảo đảm không để xảy ra trường hợp chất thải không được xử lý hoặc xử lý không đạt quy chuẩn kỹ thuật ra ngoài môi trường.

Theo đó, trên cơ sở báo cáo và kế hoạch khắc phục nêu trên của FHS, Bộ TN&MT sẽ phê duyệt về nguyên tắc giải pháp, biện pháp công nghệ của kế hoạch để theo dõi, giám sát. UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ giao Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng là cơ cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính trong việc điều phối hoạt động giám sát; thống nhất chỉ định Viện Công nghệ môi trường thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam là cơ quan kỹ thuật tổ chức triển khai nhiệm vụ giám sát. Bộ TN&MT giao Tổng cục Môi trường là cơ quan phối hợp, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Viện CNMT xây dựng chương trình và kế hoạch giám sát. Kết quả giám sát sẽ được Bộ TN&MT sử dụng trong quá trình thẩm định, xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.

Tổ giám sát của Bộ sẽ kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên nước của FHS; trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

“FHS chỉ được xem xét, cho phép vận hành chính thức các công trình sản xuất khi và chỉ khi hoàn thành các hạng mục công trình liên quan đến xử lý chất thải và kiểm soát, giám sát chất thải, đặc biệt là hoàn thành hệ thống hồ sinh học, bao gồm: các hồ sự cố, hồ hoàn thiện, hệ thống bãi lọc trồng cây ngập nước, hồ chỉ thị sinh học (nuôi cá) để kiểm soát nước thải sinh hóa và công nghiệp sau xử lý" - Bộ TN&MT khẳng định.

Xuân Hưng