Bao giờ đi bộ trở thành nếp sống?

    Gốc

    Hanoinet - Những người đi thăm và sinh sống ở đô thị các nước tiên tiến đều thừa nhận người xứ họ đi bộ là chính. Ra khỏi nhà, họ đi phăm phăm tới công sở, nhà máy...

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=28379