Bao giờ chấm dứt tình trạng gửi tiền và vay tiền đều bị thiệt?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Tại văn bản số 91/TB-VPCP ngày 7/4/2008, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước: "Trước mắt, không duy trì việc quy định lãi suất huy động trần", nhưng một tuần trôi qua, cơ quan này vẫn im lặng. Bao giờ chấm dứt tình trạng gửi tiền và vay tiền đều bị thiệt?

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=53562