Bao giờ các công ty Việt Nam đạt tầm cỡ khu vực và thế giới?

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Một trong những sự kiện kinh tế gây nhiều chú ý trong tuần qua là việc Chương trình phát triển LHQ (UNDP) công bố danh sách "200 công ty hàng đầu Việt Nam". Đây là lần đầu tiên một danh sách những công ty hàng đầu của Việt Nam được một tổ chức có uy tín quốc tế công bố dựa trên các tiêu chí cơ bản là tài sản, doanh thu, lao động và nộp thuế. Có thể xem nó như một dạng khởi thủy của danh sách "Fortune Global 500" nổi tiếng của Tạp chí Fortune liệt kê một "bảng phong thần" 500 công ty hàng đầu thế giới.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/2007/10/5/211279.tno