Báo động vi phạm bảo vệ dữ liệu cá nhân

    Gốc

    Đó là cảnh báo được đưa ra tại Hội thảo “Bảo vệ dữ liệu cá nhân và sự phát triển của thương mại điện tử” do Bộ Công Thương tổ chức tại Hà Nội ngày 13-11.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=109606&sub=76&top=41