Báo động trào lưu "uống máu rồng"

    Báo Công An Nhân Dân
    7 đăng lạiGốc

    Chán rắn, ngán thịt rừng và nhất là quan niệm "ăn rồng sẽ khỏe như rồng" nên gần đây, các môn đồ của cơn lốc tráng dương bổ thận đang chĩa tầm ngắm vào một loài bò sát có tên rồng đất. Mốt ăn chơi không chỉ khiến số phận của rồng đất lâm nguy mà còn tiềm tàng những hiểm họa khôn lường với người trong cuộc.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/8/98041.cand