Báo động tình trạng tàu biển Việt Nam bị lưu giữ tại nước ngoài

    1 đăng lạiGốc

    Hiện tại, Việt Nam đang xếp thứ 7 trong số 10 nước có lượng tàu biển bị lưu giữ tại nước ngoài cao nhất...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0805&home=detail&id=17d923226857c5&page=category