Báo động nguy cơ "vỡ quĩ" BHYT!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội VN, một trong những địa phương có số chi lớn hơn số thu cao trong quí 1-2008 là tỉnh Bình Định, bội chi 21 tỉ đồng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=72093