Báo động nguy cơ biến mất các sông băng ở Áo

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    1 liên quanGốc

    Các sông băng ở Áo có thể sẽ biến mất hoàn toàn vào cuối thế kỷ này, do tình trạng ấm lên toàn cầu. Đây là cảnh báo được Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) đưa ra ngày 13/5.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/bao-dong-nguy-co-bien-mat-cac-song-bang-o-ao-39010.htm