Báo động đỏ về môi trường vùng đồng bằng sông Cửu Long

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Theo đánh giá của Bộ Tài nguyên - Môi trường, việc sử dụng quá nhiều loại hóa chất phục vụ nông nghiệp (nông dược) đang làm suy thoái nghiêm trọng môi trường vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/SGGP12h/2007/10/126131