Báo đốm phi thân xuống đầm lầy, đoạt mạng cá sấu trong cuộc kịch chiến

Khi phát hiện thấy mục tiêu, báo đốm từ trên cây, lao thẳng xuống đầm lầy và dùng hàm răng sắc nhọn ngoạm chặt vào cổ cá sấu.