Báo Đầu tư thể hiện tốt vai trò đồng hành cùng DN

(baodautu.vn) Ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, mối quan hệ hợp tác, đồng hành giữa báo chí và doanh nghiệp (DN), nhà báo và doanh nhân có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của hai bên, giúp báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ trong bối cảnh hội nhập của đất nước.

Ông có thể đánh giá khái quát về vai trò của báo chí đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước? Ở thời kỳ nào, báo chí cũng đều có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đó là kênh chủ lực trong việc chuyển tải những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với mọi người dân, động viên toàn Đảng, toàn dân tham gia tích cực vào công cuộc đổi mới, vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Báo chí cũng là nơi tập hợp, ghi nhận, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân với Đảng và Nhà nước; là chiếc cầu, là cánh cửa mở rộng giao lưu, hợp tác với bên ngoài. Điều đáng mừng là, cùng với sự phát triển của đất nước, nhiều cơ quan báo chí đã và đang tích cực, chủ động nắm bắt và làm chủ công nghệ làm báo tiên tiến, đưa hoạt động báo chí lên tầm cao mới theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại. Với lĩnh vực kinh tế và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, vai trò của báo chí được thể hiện như thế nào? Trước hết, cần nói đến vai trò của báo chí trong việc “khai thông” quan niệm của xã hội về DN, doanh nhân; ghi nhận những đóng góp quan trọng của họ; tạo điều kiện để DN, doanh nhân phát triển. Thứ hai, báo chí có vai trò rõ rệt trong việc cải thiện môi trường đầu tư, mở cửa thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam; đồng thời thông tin, phản biện các vấn đề, các cơ chế chính sách còn bất cập để Nhà nước nghiên cứu, điều chỉnh. Việc Luật Đầu tư, Luật DN đang được triển khai thực hiện khá tốt, thu được kết quả ấn tượng có vai trò không nhỏ của báo chí. Thứ ba, báo chí đã thể hiện vai trò là cửa sổ, là cầu nối thông tin quan trọng giữa DN, doanh nhân trong nước với đối tác nước ngoài; giới thiệu, quảng bá, khẳng định thương hiệu DN, doanh nhân Việt Nam ra thị trường quốc tế. Trong thông tin hội nhập, báo chí cũng đã kịp thời lên tiếng, đôi khi là đấu tranh có lý, có tình với những bất bình đẳng mà DN Việt Nam gặp phải trong kinh doanh, giao thương quốc tế. Trong giai đoạn khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế trên phạm vi toàn thế giới vừa qua, báo chí cũng đã bám sát đời sống kinh tế của đất nước; chuyển tải kịp thời các chính sách của Chính phủ, sát cánh cùng DN, doanh nhân và người tiêu dùng, góp phần ngăn chặn đà suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững. Để làm tốt nhiệm vụ của mình, mối quan hệ giữa báo chí và DN, doanh nhân cần được xác định ra sao, thưa ông? Tôi cho rằng, mối quan hệ hợp tác, đồng hành giữa báo chí và DN, nhà báo và doanh nhân có vai trò quan trọng trong việc phát triển của cả hai bên. Những thông tin kinh tế, thông tin về DN, doanh nhân luôn là đề tài quan trọng của báo chí, được độc giả rất quan tâm. Do đó, tôi cho rằng, cả báo chí và DN đều phải xác định mối quan hệ này là đồng hành để phát triển bền vững, vì sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước. Đã là bạn đồng hành, thì phải gần gũi, am hiểu nhau, có trách nhiệm với nhau, từ việc ủng hộ cái đúng đến chỉ ra cái sai, cái chưa được trên tinh thần xây dựng. Tôi xin chúc mừng Báo Đầu tư trong quá trình phát triển 19 năm qua đã thực hiện tốt phương châm “đồng hành cùng DN”, trở thành người bạn tin cậy, thủy chung của cộng đồng DN, doanh nhân; là cầu nối ngày càng hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước với DN, doanh nhân và người dân. Trong dịp kỷ niệm 18 năm thành lập, Báo Đầu tư đã được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen, ghi nhận những đóng góp thiết thực của Báo đối với công tác thông tin, tuyên truyền về kinh tế - xã hội, đối ngoại. Được biết, năm nay, Báo Đầu tư tiếp tục được nhận Cờ thi đua của Chính phủ và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Tôi chúc Báo Đầu tư tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, không ngừng đổi mới và phát triển, đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn của một cơ quan báo chí kinh tế hàng đầu trong công cuộc hội nhập của đất nước.