Bảo đảm vốn cho xuất khẩu gạo năm 2009

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ)- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN vừa có công văn yêu cầu các ngân hàng liên quan triển khai công tác bảo đảm nguồn vốn cho xuất khẩu gạo năm 2009.

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090223120319640P0C1014/bao-dam-von-cho-xuat-khau-gao-nam-2009.htm