Bảo đảm việc làm, thu nhập và cơ hội thăng tiến

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    “Chương trình hành động phải bám sát thực tiễn, gắn với đời sống công nhân (CN), đáp ứng tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, CNVC-LĐ. Bên cạnh nỗ lực của tổ chức CĐ, rất cần sự hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và doanh nghiệp (DN)”. Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Huy Cận đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị cán bộ chủ chốt, góp ý cho chương trình hành động của LĐLĐ TP thực hiện Nghị quyết Trung ương về xây dựng giai cấp CN tổ chức mới đây.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/231588.asp