Bảo đảm vệ sinh cơm hộp

ND- Cơm hộp đã trở thành phổ biến đối với cán bộ, nhân viên các cơ quan, công sở ở Hà Nội. Song, hiện nay, dịch vụ cơm hộp không còn "đắt khách" như trước. Những khu vực chuyên doanh cơm hộp được chuyển tới các khu đô thị, khu công nghiệp, các chợ lớn.