Bảo đảm quyền Công đoàn

(NLĐ)- Tại hội thảo “Hoàn thiện dự án Luật CĐ sửa đổi” do Tổng LĐLĐ VN vừa tổ chức tại TPHCM, nhiều đại biểu cho rằng dự thảo Luật CĐ sửa đổi (gồm 5 chương, 34 điều) đã quy định khá rõ chức năng, quyền và trách nhiệm của CĐ.

Tuy nhiên, để bảo đảm quyền hoạt động CĐ trong tình hình mới, dự thảo cần quy định rõ CĐ VN là tổ chức đại diện duy nhất của giai cấp công nhân và người lao động (NLĐ) VN. Các ý kiến cũng đề nghị bổ sung quy định CĐ được tham gia các hội đồng, các hội nghị, các ban liên quan đến NLĐ trong doanh nghiệp và trong các mối quan hệ khác liên quan tới quyền, lợi ích và nghĩa vụ của NLĐ để bảo đảm thực hiện quyền CĐ trong thực tế. Đa số đại biểu đồng tình với quy định về kinh phí CĐ do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đóng bằng 2% tổng quỹ tiền lương thực trả nhằm bảo đảm kinh phí cho CĐ hoạt động và thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ.