Bảo đảm quyền con người, quyền công dân và vấn đề người chưa thành niên trong Bộ luật TTHS năm 2015

(BVPL) - Sáng ngày 11/11/2016 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo Sách bình luận chuyên sâu những nội dung mới cơ bản về quyền con người, quyền công dân và vấn đề người chưa thành niên trong Bộ luật tố tụng hình sự (TTHS) năm 2015 và Sổ tay hướng dẫn quy trình, kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đối với vụ án có người chưa thành niên. Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC dự và chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSNDTC cùng đại diện một số Bộ, Ban, Ngành Trung ương…

(BVPL) - Sáng ngày 11/11/2016 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo Sách bình luận chuyên sâu những nội dung mới cơ bản về quyền con người, quyền công dân và vấn đề người chưa thành niên trong Bộ luật tố tụng hình sự (TTHS) năm 2015 và Sổ tay hướng dẫn quy trình, kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đối với vụ án có người chưa thành niên. Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC dự và chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSNDTC cùng đại diện một số Bộ, Ban, Ngành Trung ương…

Bảo đảm quyền con người, quyền công dân và vấn đề người chưa thành niên trong Bộ luật TTHS năm 2015 - Ảnh 1

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, dưới sự điều hành của đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với nhiều nội dung trong cuốn sách bình luận chuyên sâu những nội dung mới cơ bản về quyền con người, quyền công dân và vấn đề người chưa thành niên trong Bộ luật TTHS năm 2015. Theo đó, đề cương cuốn sách bảo đảm quyền con người, quyền công dân và vấn đề người chưa thành niên trong Bộ luật TTHS năm 2015 gồm những bài viết về các chủ đề như: Những nội dung cơ bản về bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong Bộ luật TTHS năm 2015; vấn đề nội luật hóa các cam kết quốc tế về quyền con người, quyền công dân trong Bộ luật TTHS năm 2015; nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội và nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm theo Bộ luật TTHS năm 2015 - Việc cụ thể hóa các nguyên tắc này trong các thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên; nguyên tắc suy đoán vô tội theo Bộ luật TTHS năm 2015 và việc áp dụng nguyên tắc này trong các thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên phạm tội; quy định về biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế đối với người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật TTHS năm 2015; bảo đảm quyền con người, quyền công dân của người chưa thành niên theo các quy định về thủ tục khởi tố, điều tra của Bộ luật TTHS năm 2015; bảo đảm quyền con người, quyền công dân của người chưa thành niên theo các quy định về thủ tục truy tố của Bộ luật TTHS năm 2015; bảo đảm quyền con người, quyền công dân của người chưa thành niên theo các quy định về thủ tục xét xử của Bộ luật TTHS năm 2015; quy định của Bộ luật TTHS năm 2015 về tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân của người chưa thành niên; bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo các quy định về trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp giám sát, giáo dục và biện pháp tư pháp đối với người chưa thành niên phạm tội của Bộ luật TTHS năm 2015.

Cũng tại Hội thảo, VKSNDTC đã giới thiệu những nội dung cơ bản trong Sổ tay hướng dẫn quy trình, kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đối với vụ án có người chưa thành niên như: Tổng quan chung về thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với vụ án có người chưa thành niên; kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với vụ án có người chưa thành niên trong giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm; kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng các biện pháp giám sát, giáo dục và biện pháp tư pháp đối với người chưa thành niên phạm tội…

Đắc Thái