Bảo đảm nơi ở cho 1,5 triệu du khách

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Bắc Kinh đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ công việc chuẩn bị nơi ở cho du khách đến Trung Quốc tham quan thế vận hội Olympic 2008. Từ việc thiết lập các đường dây nóng cung cấp thông tin về nơi ở như địa điểm, giá cả của các khách sạn trong thành phố đến cải tạo, nâng cấp các cơ sở lưu trú.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=128107&sub=136&top=46