Bảo đảm mục tiêu tăng trưởng và ổn định đời sống nhân dân những tháng cuối năm 2008

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngày 6-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Nghị quyết số 21/2008/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2008, diễn ra trong ba ngày 3, 4 và 5-9. Nội dung như sau:

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130694&sub=67&top=40